T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
 


Bulunduğunuz Yer:  İHALE İLANLARI  >>   KÖYDES İHALELERİ

 İHALE İLANI
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İHALE İLANI

Espiye Seydiköy Köyü  vasıta yolu onarım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1-İdarenin :

            a)Adresi           : Espiye Köylere Hizmet Götürme Birliği

                                     Kemal Şahan Cad. Özel İdare İş Hanı Kat : 2 ESPİYE

            b)Tel/Fax no    : 0454 67114075- 6114075

2-İhale konusu yapım işinin:

            a)Niteliği ve türü           : Onarım işi 

            b)Yapılacak yer           : Espiye Seydiköy Köyü vasıta yolu güzergahı

            c)Miktarı                     :  279 mt. Tül ve 5026,20 m3 kazı işi

            d) İşe başlama tarihi     : Sözleşme yapıldığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi  

                 yapılarak işe başlanacaktır.

            e) İşin süresi                 : Yer tesliminden itibaren 50 (elli)  takvim günü içersinde iş bitirilecektir.

3-İhalenin :

            a) Yapılacağı yer          : Espiye Kaymakamlığı makam odası

            b)Tarih ve saati            : 06.10.2009 -14.30

4-İhaleye katılma şartları, yeterlilik belgeleri ve istenen belgeler.

            a)Oda sicil kayıt belgesi

            b)Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair yazı

c) Vergi borcu olmadığına dair yazı

            d)Şirket adına katılıyorsa yetki belgesi

            e)Adres beyanı, İmza sirküsü

            f)Teklif mektubu

            g) Benzer iş,   iş deneyim belgesi ( en az teklifini % 40’ ı oranında)

            h)Geçici teminat makbuzu ( teklif edilen bedelin  en az % 3’ ü oranında)

            ı)Doküman bedeli satın alındığına dair belge.

i)İhale üzerinde kalan istekli, İhale yönetmeliğinin  11. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f)  bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair ilişkin yazılı taahhütname.

5- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir.

6-İhale dokümanı Espiye Köylere Hizmet Götürme Birliğinden 50,00- Tl. karşılığında

temin edilebilir. (Katılımcıların ihale dokümanı almaları zorunludur.)

7-Teklifler ihale saatine kadar yukarıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir. Posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

9-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

10-Teklifler ihale saatine kadar Espiye Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edilecektir.

11-Geniş bilgi almak isteyenler Espiye Köylere Hizmet Götürme Birliğine müracaat edebilirler

İdaremiz 2886 ve 4734 Sayılı İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihale yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 

İdare Yetkilisi

Mitat GÖZEN

        Kaymakam

                                                             Birlik Başkanı

 


Bu içerik toplam 20.967 kez gösterildi, Site toplam 687.982 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 8 kişi geziyor.
Espiye Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi/Tel: 0454 611 40 04/ 0 454 611 39 10

Espiye Kaymakamlığı